Personál školy

 

Školský rok 2017/2018


 

 VEDENIE ŠKOLY

   Riaditeľka MŠ - Katarína Osifová 
   Zástupkyňa riaditeľky - Viera Snováková 

 

 


 

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI

 TRIEDA 1 -Katarína Osifová

                      Katarína Poláčková

TRIEDA 2 - Viera Snováková

                      Zuzana Nemčeková

TRIEDA 3 - Andrea Čériová

                      Mgr. Martina Švecová
 

 


 

 
SPRÁVNI  ZAMESTNANCI 
 

 

Hlavná kuchárka

Iveta Henčeková 

Pomocná kuchárka

Jana Molnárová

Iveta Švajčíková

Upratovačky

Zlatica Együdová a Mária Klenková

 

Údržbár MŠ

Ján König