Personál školy

 

Školský rok 2020/2021


 

 VEDENIE ŠKOLY

   Poverená zastupovaním riaditeľky MŠ - Mgr.Martina Švecová 
   Zástupkyňa riaditeľky - Viera Snováková 

 

 


 

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI

 TRIEDA 1 -Viera Snováková

                     Zuzana Nemčeková

TRIEDA 2 - Mgr.Gabriela Lajchová

                     Mgr.Jana Kostolániová

TRIEDA 3 -   Mgr. Martina Švecová 

                        Mgr. Jana Chytrá 

                  

 


 

 
SPRÁVNI  ZAMESTNANCI 
 

 

Hlavná kuchárka

Iveta Henčeková 

Pomocná kuchárka

Jana Molnárová

Iveta Švajčíková

Upratovačky

Zlatica Együdová a Helena Kunkelová

 

Údržbár MŠ

Ján König