Informácie o nás

 

 Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov,  poskytuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností, zručností.Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa ŠTVP ISCET-0,, Zvedavé očká ,, Objekt školy je umiestnený v obytnom dome s dvorom.Škola je trojtriedna. Do budovy vedú dva vstupné vchody pre rodičov a jeden pre kuchyňu.Pre pobyt vonku využívame aj blízky park a oddychové zóny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy.

Prevádzka materskej školy:

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Riaditeľka a učiteľky sa striedajú v týždenných intervaloch.

Nachádzajú sa tu tri triedy, dve spálne,tri šatne, jedáleň, dve umyvárky s WC, kancelária riaditeľky prevádzkovej jednotky a riaditeľňa.

 

 

 


 

 

 

 m

Fotografie z nášho exteriéru a interiéru.

Fotogaléria: O nás

Záznamy: 1 - 10 zo 12
1 | 2 >>

Exteriér

Exteriér našej materskej školy udržiavame po estetickej, hygienickej a bezpečnostnej stránke aby sa deti príjemne a bezpečne cítili počas pobytu vonku.

Interiér

Náš interiér stále skrášľujeme a vylepšujeme podľa potrieb aby deťom vyhovoval po všetkých stránkach na všestranný rozvoj osobnosti.