ŠKVP- Kompletný  školský vzdelávací program našej materskej školy  v plnom znení je na požiadanie v dispozícii u triednych učiteliek .