Vianočné besiedky

07.12.2018 11:03
Vianočné besiedky

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na vianočné besiedky, ktoré sa uskutočnia v dňoch:
- malá trieda    : 14.12.2018 o 16,00 h,
- stredná trieda: 12.12.2018 o 16,00 h,
- veľká trieda   : 13.12.2018 o 16,00 h,