Oznam o prerušení prevádzky v čase vianočných sviatkov

06.12.2018 18:37

Oznamujeme  rodičom  a zákonným  zástupcom detí, že naša  materská škola bude mať počas  vianočných  školských prázdnin od 27. 12.2018 do7.1.2019 prerušenú prevádzku . 

 Prevádzka našej materskej školy v kalendárnom roku 2018 končí dňom 21.12.2018 - piatok vrátane.

Začiatok prevádzky našej materskej školy začína dňom 8.1.2019 - utorok. 

Pre prihlásené deti bude počas školských vianočných prázdnin zabezpečená  náhradná  materská škola Ľ. Okánika 6, Nitra .

Prázdninová prevádzka MŠ –Ľ. Okánika v dňoch od 27.12.2018 do 4.1.2019 bude zabezpečená 

 od 6.30.do 16.00.hod

od 7.1.2019 od 6.15 do 16.45. hod.

Telefónny kontakt : 037/7332647 a  037/7336338

E- mail : mslokanika@smsnitra.sk

 

 

Prajeme všetkým deťom a rodičom Veselé Vianoce  a šťastný nový rok